Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/cache.php on line 99

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/theme.php on line 576
Björn Eriksson » Diaboliska oljebolag?

Björn Eriksson

 

Diaboliska oljebolag? 03 oktober 2008

Sparat under: Engagemang, Mediablogg — Osso @ 22:41

Jag råkade läsa en debattartikel i Falukuriren, “Oljebolagen får spela djävulens roll“, av Karl-Erik Synnemar som bor i Sundborn. Mitt första debattsvar blev för långt för att publiceras i tidningen. Här är mitt svar i Falukuriren från 11/10, “En liten fan på axeln”.

Här är den utvikning som jag inte fick plats med på debattsidan.

Karl-Erik Synnemar skrev,

“På mitt bord ligger en rapport från tre forskare vid Oregon Institute of Science and Medicine, rikt illustrerad med diagram. […] Deras slutsats är att det finns inga experimentala data som stöder hypotesen, att ökningar av människans koldioxidutsläpp, eller en ökning av koldioxid eller andra växthusgaser i atmosfären, skulle orsaka ogynnsamma förändringar i den globala temperaturen eller för vädret eller landskapet. “

Den vetenskapliga motelden överlåter jag till forskarsamhället. Kanske kommer den att handla om att tillfredsställande “experimentala” data kräver enorma utsläpp av koldioxid. Det blir ungefär som när Ida i Lönneberga knackade ägg för att se hur många som var dåliga, inte så många visade det sig…

Apropå att oljebolagen får spela djävulens roll i klimatdebatten hävdar jag att liknelsen inte är så långsökt ändå. Nu tror inte jag på att det existerar en ond kraft kallad djävulen men om jag gjorde det så skulle jag utgå ifrån att han eller det skulle vilja förstöra livet på jorden, alternativt få människan att själv förstöra det heliga livets förutsättningar. Enligt de fyra systemvillkoren finns det faktiskt fyra grundläggande principer för att förstöra livet på jorden:

1. Gräv upp ämnen i jordskorpan och sprid dem i biosfären. Det viktigaste är inte vilka ämnen eller vilken mängd, även om vissa ämnen skadar mer än andra, det viktiga är att trenden och takten ökar. Nu jävlar lägger vi på ett kol!

2. Tillverka och sprid ämnen som de biologiska systemen inte klarar av att bryta ned. Samma sak här, det är trend och takt som räknas. Det räcker för övrigt med att tillverka ämnena, spridningen fixar planetens system av sig själv. Se för helvete till att konstgjorda ämnen ökar i biosfären, hela tiden!

3. Begränsa de livgivande ekosystemens kapacitet. Töm de naturliga systemens fondresurser. Dvs. överutnyttja skog, odlingsmark, djurliv, fiskbestånd etc. Ersätt naturliga (spontana) system med egentillverkade system som ger hög avkastning på kort sikt men som går i graven på lång sikt. De naturliga systemen är väldigt motståndskraftiga och kan återhämta sig snabbt så trend och takt är viktigt även här. Fram med grävskopan och sågen för fan!

4. Se till att människorna känner sig olyckliga och otillfredsställda. Skapa klyftor mellan människor, både mellan och inom befolkningar. Den absoluta rikedomen eller fattigdomen är inte det intressanta, det avgörande är trend och takt! Tre strategitips: (1) Låt de rika tro att de är fattiga; (2) Föreslå och befäst idén om att egennytta är det bästa för alla; (3) Motverka demokratiska tendenser, samla makten hos ett så litet antal individer som möjligt. Men herre gud, har du fjädrar i pallet? Tillväxt ger välfärd åt alla!

Så hur är det nu med oljebolagen, eller energibolagen som flera av dem kallar sig?

A. Apropå princip 1 ovan, kommentar överflödig.

B. Princip 2 kommer på köpet vid intensiv förbränning (t.ex. kväveoxid, svaveloxid). Kolvätebaserad industri som ger oss plastföremål till allt möjligt bidrar bl.a. till princip 2. Hälsolarm liknande det om bis-fenol i nappflaskor lär falla över oss i samma antal som löven lämnar grenarna på trädet utanför mitt fönster.

C. Massbilism bidrar till princip 3. Olje- och bilindustrin talar dock inte om massbilism, de kallar det Frihet. Utvinningen av olja följer princip 3 på den aktuella platsen. Intensiv exploatering av mark för billig etanol följer också princip 3.

D. Bidrar oljebolagens vinning till att klyftor mellan rika och fattiga minskar? Nej, förhållandet är det omvända. De rika blir rikare på bekostnad av den fattiga majoriteten av världsbefolkningen. De som styr de stora oljebolagen ingår troligen i den superelit om några tusen individer som har den verkliga ekonomiska makten i världsekonomin.

Jag tror som sagt inte på djävulen som väsen men om jag väljer att anlägga ett religionspsykologiskt perspektiv skulle jag säga att djävulen bor inom oss alla, tillsammans med det gudomliga. Att vara mänsklig är att hämma det djävulska inom oss och att uppmana det goda, det humana, gudomliga frö som finns inom alla människor. Och min tolkning av oljebolagens existens och verksamhet är att dessa kännetecknas av ett fördunklat gudomligt sinnelag, förmörkat av djävulens mantel av likgiltighet, uppgivenhet och tjat om egennyttans förträfflighet för alla.

Det är svårt att säga “Nej tack” till oljebolagen men varje gång jag säger “Ja tack” sitter det en liten fan på min axel och ropar “Bravo!

 

2 Kommentarer för detta inlägg

 
Janne Says:

Du argumenterar enkelt och tydligt (vågar jag kalla det pedagogiskt?) och jag får intrycket av att se det du ser.

Men allt överskuggas över konststycket att få din webbadress publicerad i Falu Kuriren. Bravo!

 
Björn Says:

Tack Janne! Du får gärna kalla argumentationen pedagogisk : )
De fyra systemvillkoren kan vara tuffa att ta till sig och om man köper dem blir det svårt att peka på en särskild aktör och ropa “Stoppa sabbet!”, eller motsvarande. Om man är ärlig hamnar pekfingret slutligen mot en själv och då är det ju inte så kul om man förbannat de tidigare.

Hemsidan i tidningen var Maris briljanta idé och jag sätter tummarna bakom hängselremmarna och säger ” Hepp, hepp!”

Ge mig ord.