Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/cache.php on line 99

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/theme.php on line 576
Björn Eriksson » “Stoppa bron!”

Björn Eriksson

 

“Stoppa bron!” 28 mars 2010

Sparat under: Engagemang — Osso @ 16:24

… stod det på mina nyblivna vänners T-shirts. Vi hade fest med protesttema och de hade tryckt upp tydliga tröjor. Budskapet stod med starka versaler. Kartbilder på bröstet och planförslaget citerat på ryggen. Dessa tröjor är verkligen något för medlemmarna i gruppen på Facebook - Nej till ny bilbro över Fyrisån.

Det handlar alltså om en föreslagen bilbro över Fyrisån. I morgon 29:e mars ska kommunfullmäktige behandla frågan. Här kan du läsa mer om förslaget.

Nya bilbroar, eller snarare utbyggd infrastruktur för biltrafik, har aldrig bidragit till att minska trafiken. Jag tolkar ett beslut om en ytterligare bilbro som att beslutsfattarna i Uppsala gör en aktivt insats för att underlätta för biltrafiken. Konsekvensen av beslutet lär bli att biltrafiken ökar. Detta rimmar mycket dåligt med kommunens mål beträffande minskad biltrafik. Se denna artikel i UNT från 26 mars.

Biltrafiken ställs ofta mot kollektivtrafik. Cykel finns alltid med på ett litet hörn men det verkar som att cykeltrafiken ses som ett nödlösning för mindre bemedlade individer (läs studenter och andra idealister) kan hålla till godo med. Jag tycker att detta är helt fel och vill se tydliga initiativ till ökad cykeltrafik! Cykling som transportsätt är positivt ur flera perspektiv. Det vore bra ur ett folkhälsoperspektiv om fler cyklade. Miljön blir inte lika förorenad såklart och både för den enskilde och för samhället är det billigare att transporteras via cykel. Självklart är jag medveten om att cykel inte passar alla under alla skeden i livet men detta betyder inte att kommunen ska underminera sina miljömål genom att satsa minst 80 miljoner kronor (det brukar dra iväg…) på en stadsnära bilbro över Fyrisån!

 

Ge mig ord.