Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/cache.php on line 99

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/theme.php on line 576
Björn Eriksson » Insändare till UNT

Björn Eriksson

 

Insändare till UNT 02 juli 2010

Sparat under: Engagemang — Osso @ 17:09

Har just hystat iväg en insändare till UNT. Nu är det bara att vänta och se om de nappar. Det är ett svar på en insändare som publicerades i UNT i torsdags, Sopor är bra om de tas om hand.

Nej tack till fler förpackningar!

Örjan Nilsson (M) redogör den 1/7 för avfallshanteringen och jag letar efter budskapet. Är det “Vi har det bra som vi har det.”? I så fall vill jag betona att det beror på att det offentliga under lång tid planerat och investerat för det. Om vi vill fortsätta befinna oss i framkant kan vi inte slå oss till ro. För att avfallsmängderna ska minska behöver samhället, dvs vi, ompröva vårt förhållande till den kultur av slit och släng som dominerar.

Vi lever ju i valtider så jag undrar om Örjan, Moderaterna och Alliansen har några politiska ambitioner i frågan om framtidens avfallshantering? Ska det nuvarande systemet konserveras eller ska det utvecklas vidare? Varför gäller sorteringen vid återvinningsstationerna t.ex. enbart förpackningar? Fungerar systemet med FTI bra eller behöver det reformeras? Vem ansvarar och verkar för att mängden avfall i första hand minskar och i andra hand återanvänds?

Jag blir oroad av att Örjan föreslår fler småförpackningar som lösning på överkonsumtion av mat. Det rimmar väldigt dåligt med den resurshushållning som ett anständigt miljöarbete främjar och som dessutom finns stadgat i miljölagstiftningen. Just det, miljöarbete handlar inte enbart om att minska utsläpp utan om att hushålla med resurser. Ett klassiskt hjälpmedel för att prioritera åtgärder i miljöarbetet när det gäller avfall är den så kallade avfallshierarkin som går ut på att: (1) minska mängden avfall, (2) återanvända prylarna, (3) återvinna materialet, (4) utvinna energi och slutligen (5) deponera. I Örjans beskrivning av dagsläget presenteras steg 2 till 4. Men vad görs för att minska mängden avfall? Jag säger nej tack till fler förpackningar! Jag önskar krafttag för att reformera avfallshanteringen men saknar de politiska ambitionerna hos Alliansen. Vad säger oppositionen i denna fråga?

Och en sak till apropå problemet med kasserad mat, det är knappast barnens brist på måttfullhet som bidrar till problemet. Örjan menar att barn kan läras att inte ta mer mat än de orkar äta upp. Vad säger du Örjan om att bidra till att lära föräldrar, storkök och ensamhushåll att inte köpa för mycket mat, eller andra prylar för den delen? Några praktiska förslag?

Björn Eriksson, Uppsala

 

Ge mig ord.