Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/cache.php on line 99

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/theme.php on line 576
Björn Eriksson » Skippa industriköttet

Björn Eriksson

 

Skippa industriköttet 01 december 2007

Sparat under: Engagemang, Mat — Osso @ 10:34

Jaha, så var det det här med industriköttet.

Under hösten har det varit lite drag i huvudfåran. Både via Livsmedelsverket och internationell forskning. Först gick Livsmedelsverket ut och menade att även klimatpåverkan bör beaktas vid kostråd. Heja! Sedan läste jag på sr.se om FN-finansierad forskning som studier om sambandet mellan cancer i tjocktarmen och konsumtion av rött kött. Charkvaror var tydligen inge bra alls. Tydligen en nyhet för WHO och SR. Heja! (utan ironi)

Jaha, tänker jag och suckar lite trots att jag är glad att informationen sprids i etablerade medier av företrädare för etablissemanget.

Alltså, för de som inte hört det förut, tre människocentrerade skäl till att minska sin konsumtion av industrikött:

1. Hälsorisken. Köttkonsumtion ökar risken för att du får cancer i magen och tarmen.
Kött må innehålla fett och protein men är inte per automatik nyttigt. Det finns nyttiga livsmedel med mindre hälsorisker än rökt kött och stora stekar.

2. Miljöpåverkan. Den industriella produktionen av kött orsakar utsläpp av växthusgaser och övergödande ämnen. Det går åt en massa fossila bränslen till den intensiva odlingen av foder till djuren. Kossorna, de är väldigt många, fiser ut otroliga mängder metangas som driver på växthuseffekten. Sedan tillkommer transport av djur och kött. Någon sa till mig att utsläppen från köttindustrin är jämförbar med utsläppen från bilismen. Jag tror att det kan vara så. Du behöver alltså inte spara till en hybridbil eller något annan anden-i-flaskan-teknik som ska lösa problemen. Du kan börja bidra direkt genom att äta nyttigare och mer medvetet. Det kan också vara billigare!

3. Rättvisa. Spannmål och baljväxter går till köttproduktion samtidigt som människor svälter. Eftersom det mesta av de näringsämnen vi stoppar i oss passerar kroppen går det åt stora volymer kött för att ge människor köttprotein. Kroppsvolymen inom djurindustrin är större än volymen av människokroppar, globalt sett. För att föda djuren krävs spannmål och baljväxter. Idisslare kan beta gräs, på ett sätt som människor inte kan, men djuren i köttindustrin matas med stora mängder kraftfoder som skulle kunna användas som mat till människor. Att den rika välden unnar sig kött när många människor svälter tycker jag är oetiskt.

Sen finns det ett argument för att skippa köttet som inte i första hand är människocentrerat.

4. Djurens lidande. Alla som varit i kontakt med ett husdjur vet att dessa familjemedlemmar har egna personligheter och känslor, att de kan vara glada och ledsna. Den som påstår att djur inte förstår att känna smärta betraktar jag som lika seriös som den som påstår att han vuxit upp på 1700-talet och hört Rene Decartes, vid en föreläsning, säga att det är så. Djuren lider något ofantligt i dagens storskaliga köttindustrier. Visst kan det finnas undantag med småskalig produktion där djuren tillåtits ett drägligt liv. Om detta är den sista livslinan i en köttargumentation tycker jag att den som “inte kan leva” utan kött ska begränsa din köttkonsumtion till just sådan överblickbar köttproduktion.

Om du vill ha lite siffror och synligt underbyggda påstående om vår konsumtion och klimatet vill jag rekommendera Stefan Edmans utredning (SOU) om konsumtion: Biffen, bilen och bostaden - Hållbara laster, smartare konsumtion. Jag menar inte att Stefan håller med mig fullt ut eller att detta är ett sammandrag av Stefans utredning. Jag har själv bara läst delar av utredningen men jag räknar med att Stefan ger bakgrund och förtydligande om vår konsumtion och hållbar utveckling.

 

Ge mig ord.