Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/cache.php on line 99

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/theme.php on line 576
Björn Eriksson » Om FRA

Björn Eriksson

 

Om FRA 14 juni 2008

Sparat under: Engagemang — Osso @ 13:36

FRA

Jag trodde ju att förslaget var ett skämt men ack vad jag bedrog mig.

Se tidigare inlägg från första april 2007 Ett sällsynt korkat förslag och plågsamt sent och yrvaket mediaintresse. Motvilligt och pliktskyldigt är de epitet som dyker upp i min lilla hjärna.

Skulle omröstningen se annorlunda om medelåldern i Riksdagen var något lägre?

Är det för att socialdemokraterna och moderaterna är överens som gör att det är så tyst…?

Här är några citat från remissinstanser som min vän Andreas skickade till mig igår.

Citat från remissvaren:

Justitiedepartementet, promemoria “Förslaget […] innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. […] Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer.”

Rikspolisstyrelsen, remisssvar

“Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. […] Dessutom är det självklart att i en rättsstat är brottsbekämpning en uppgift för civila myndigheter. ”

SÄPO, remissvar

“Även om verksamheten benämns signalspaning är det viktigt att understryka att resultatet är detsamma som när polisen verkställer hemlig teleavlyssning, dvs. det allmänna får del av sådan kommunikation mellan personer som annars är skyddad mot avlyssning. Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.”

Lagrådet, remissvar

“redan existensen av ett system som tillåter hemlig avlyssning [torde] utgöra ett hot mot dem som träffas av lagstiftningen. Detta hot slår med nödvändighet mot den frihet att kommunicera som bör finnas mellan människor som använder telekommunikationstjänster. Det utgör därför i sig själv ett intrång i såväl privatliv som korrespondens […].”

 

Ge mig ord.