Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/cache.php on line 99

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/bjornes/public_html/wp-includes/theme.php on line 576
Björn Eriksson » FRA

Björn Eriksson

 

Om FRA 14 juni 2008

Sparat under: Engagemang — Osso @ 13:36

FRA

Jag trodde ju att förslaget var ett skämt men ack vad jag bedrog mig.

Se tidigare inlägg från första april 2007 Ett sällsynt korkat förslag och plågsamt sent och yrvaket mediaintresse. Motvilligt och pliktskyldigt är de epitet som dyker upp i min lilla hjärna.

Skulle omröstningen se annorlunda om medelåldern i Riksdagen var något lägre?

Är det för att socialdemokraterna och moderaterna är överens som gör att det är så tyst…?

Här är några citat från remissinstanser som min vän Andreas skickade till mig igår.

(mera…)

 
 

Ingen avlyssning! 01 april 2007

Sparat under: Engagemang — Osso @ 12:44

Yes, jag blir så glad! Detta hörde jag nyss via TT.

_________________________________________________________

Moderaterna har svängt i frågan om utökade möjligheter för polisen att lyssna till personers telefonsamtal i förebyggande syfte. Man har också erkänt att förslaget om att låta FRA läsa all e-post som passerar rikets gränser är förhastat. Detta innebär att förslagen läggs i malpåse, alternativt skrotas helt.

Det är centern och folkpartiet som har drivit frågan gentemot regeringen (som de själva formellt deltar i). När de uppenbara argumenten om att föreslagna lagändringar inskräkter och hotar den personliga integriteten och yttrandefriheten visat sig verkningslösa anlades nya infallsvinklar.

“Att avlyssna någons telefonsamtal i förebyggande syfte är ju faktiskt att tjyvlyssna” säger centerns talesman och tillstår “… att tjyvlyssna på vanligt folk känns kriminellt och borde också fortsätta vara det!”

Kristdemokraterna har en helt annan uppfattning. “Gud hör och ser allt! Genom att etablera en god kontakt med Jesus (Guds son) kan vi i princip få alla uppgifter vi behöver. MEN eftersom Alf Svensson (som känner Jesus bäst) har många andra viktiga saker för sig än att prata med Jesus om syndare så behövs även godtycklig buggning.”

Folkpartiet har en mer långsiktig analys. “I och med att det är troligt att vi förlorar regeringsmakten vid nästa val är det också troligt att VI, hederliga men avvikande personer, kommer att avlyssnas i framtiden” säger Lars Leijonborg.

Det är inte orimligt att det är folkpartiets analys som fått justitieministern att backa från sina lagförslag. “Om jag från början vetat att folk tyckte att det här med att inte bli avlyssnad upplevdes så viktigt skulle vi nog haft ett annat upplägg från början.” I avsaknad av riksdagsdebatt upplyste svenska författarförbundet Beatrice om hur integritet stavas och vad det betyder. “Oj, det hade jag ingen aning om” var hennes spontana kommentar. “Jag trodde att det stavades integretet och betydde kränkbarhet, så tokigt.”

Enligt källor inom justitiedepartementet kommer Säpo istället för nya lagar att få direktiv om att åka lokal- och länstrafik för att på sätt lyssna av folks telefonsamtal. Effekten i spaningsresultat bedöms vara något lägre men i stort sätt likvärdig och dessutom nås synergieffekter i och med att stävjandet av bus på bussen bidrar till ökad trygghet.